Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναπαραχθεί από τρίτους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατό πιο ακριβής και λεπτομερής σχετικά με την παρουσίαση των προϊόντων και καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα. Σε περίπτωση εμφανισιακής διαφοράς, η διαφορά αυτή δεν θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στις κύριες τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή ενός προϊόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

Τιμές Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α (24%). Η τιμή που χρεώνεται στον πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των προϊόντων της, ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από την Εταιρεία.

Ασφάλεια συναλλαγών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Viva Wallet και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την εταιρεία μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Π.Δ. 131/2003) καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Προσωπικά Δεδομένα & Cookies

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την Ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, Ν. 3471/2006, Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων). Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο και τις αρμόδιες Αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δε συλλέγουν προσωπικές  πληροφορίες και δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες στον υπολογιστή ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χρησιμοποιείτε (tablet, κινητό τηλέφωνο). Υπάρχουν για να επιτρέπουν τη λειτουργία των ιστότοπών μας και για να μας βοηθήσουν να εντοπίσουμε τις πληροφορίες και τις διαφημίσεις που είναι πιο χρήσιμες στους επισκέπτες.